Bästa sommarläsningen enligt Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen


Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen AB, om boken ”Hållbara Affärer”:

”Det behövs verktyg för ledningsgrupper och styrelser för att kunna bidra till och driva omställningen i företagen. Inom Jernhusen har vi stor nytta och glädje av boken. Både som strategisk inspiration och som kunskapsförmedlare. Det är en bok som på ett pedagogiskt sätt med många praktiska exempel beskriver vad hållbar utveckling handlar och vilket värde det skapar för de företag som ställer om. Som läsare får vi också ett verktyg i hur man praktiskt går tillväga. Alla i vår styrelse och ledningsgrupp har boken. Bästa sommarläsningen för alla som vill vara med och driva en hållbar utveckling.”

Vill du vara med och driva på den hållbara utvecklingen i samhället?

Boken ”Hållbara affärer” är en lättläst och pedagogisk bok som visar hur man praktiskt går tillväga för att ställa om företag och den svarar på frågor som:

  • Vad handlar hållbarhet om?
  • Hur gör man för att hållbarhet ska bli en naturlig del av affären?
  • Lönar det sig med hållbara företag?

Du får också träffa företagsledare från 14 företag inom olika branscher som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, och hur det hjälpt dem att nå framgång, bland andra ABB, Filippa K, Tesla och Vasakronan.

Den perfekta sommarläsningen för alla som både vill göra gott för världen och skapa lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Boken finns att köpa på:

Adlibris       Bokus          CDON

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Jag vill höra boken om att inte skräpa ner

I fredags när jag skulle natta mitt fyraåriga barnbarn Tyra tog jag som vanligt med mig några barnböcker till sängen. Jag frågade vilka hon vill höra och då fick jag det underbara svaret ”nej, jag vill inte höra en saga jag vill att du läser boken om att inte skräpa ner”.

Tyra som för en tid sedan ställde frågan vilken bok mormor höll på att skriva fick just det svaret av sin mamma. Mormor skriver en bok om att inte skräpa ner. Så det är hennes bild av boken. Hon deltog även vid releasen så hon har följt projektet på sitt sätt.

I vilket fall så släppte jag allt vad sagoböcker hette och tog fram boken: Hållbara affärer. Jag trodde att hon skulle tröttna ganska snabbt, men så blev det inte. Vi gick igenom boken, tittade på bilderna, fotografierna och de feta versalerna i början av varje intervju. Kring detta gick det att resonera länge visade det sig. Tyra fastnade särskilt för bilden där vi illustrerat att jorden har feber. Vi pratade mycket om den globala uppvärmningen och jag fick träna på att förklara komplicerade frågor på ett förenklat sätt. Jag tror att hon förstod. Det ska böjas i tid, som det heter.

När ”sagostunden” var slut sa Tyra: ”det här var en väldigt rolig bok”.  Det värmde en mormors hjärta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Många företag arbetar med hållbarhet, men få tar det fulla greppet

Hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Illustration: Jonny Hallberg

Så många som 9 av 10 företag i Sveriges anser sig satsa på hållbarhet, enligt en undersökning som Demoskop genomförde 2015. Men det är endast 7 procent som anser sig ligga i framkant och som tagit det breda hållbarhetsperspektivet. Allt för många företag arbetar dessutom fortfarande med hållbarhetsfrågorna som parallella projekt vid sidan av den ordinarie verksamheten utan något större engagemang från ledningens sida. Och visst kan sådana parallella projekt bidra till en hållbar utveckling, men det är först när hållbarhetsarbetet integreras i företagets affärsmodell som man får fart på omställningen. Det är först då vi kan prata om hållbart företagande på riktigt.

När vi talar om hållbarhet är det många som fortfarande tänker på utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar. Och visst är klimatförändringarna ett stort problem som vi snabbt måste hantera, men hållbarhetsfrågan är så mycket större än så. FN:s 17 nya mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, kommer att vara det rättesnöre som både länder och företag har att förhålla sig till i hållbarhetsarbetet. Här är det verkligen det breda perspektivet av hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, som gäller. Det är därför viktigt att företagen tänker i samma banor som Agenda 2030.

Nu kan inte företagen lösa alla sina hållbarhetsproblem på en och samma gång. Så är det. Det handlar ofta om långa omställningsperioder, tiden kan variera beroende på bransch verksamhetens karaktär, storlek och komplexitet. Viktigt för alla företag är dock att ledningen i företaget har bestämt sig, och att det finns en ärlig och långsiktig vilja att verkligen bidra till en hållbar utveckling. Vi menar att det absolut viktigaste i hållbarhetsarbetet är att företagsledning, styrelse och ägare är fast beslutna och har gjort ett aktivt hållbart ställningstagande. Att det är det breda perspektivet som gäller och att hållbarhetsstrategin integreras i affärsmodellen.

Det finns starka motiv och fördelar att göra det. Hållbara företag är på sikt mer lönsamma, attraktiva och robusta. Och har bättre förutsättningar att klara marknadens utmaningar jämfört med de företag som inte arbetar med hållbarhet. Det finns alltså ingen motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet. Det är precis tvärt om och utgör därför den allra bästa drivkraften. Ambitionen måste vara på riktigt och hållbarhetsfrågorna måste genomsyra hela den strategiska agendan. Därför är det också självklart att hållbarhetsfrågorna hör hemma i företagets styrelse och ledning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årets viktigaste bok – den perfekta julklappen!

julannons-blogg-630x1200

Aldrig tidigare har det varit viktigare att få fart på klimat- och hållbarhetsarbetet i företagen. Kunskapen och lösningarna finns. Boken ”Hållbara affärer” är en ny och unik bok som visar hur man praktiskt går tillväga och svarar på frågor som:

  • Hur gör man för att ställa om till ett hållbart företag?
  • Lönar det sig med hållbara affärer?
  • Hur har andra företag gjort?

Du får också träffa företagsledare från 14 företag inom olika branscher som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, och hur det hjälpt dem att nå framgång. Möt bland andra ABB, Filippa K, E.ON, Tesla och Vasakronan.

”Vi vill hjälpa våra kunder att leva mer hållbart och samtidigt ha en positiv inverkan på de samhällen där vi verkar”
Steve Howard, CSO IKEA

” Jag vill verka för att alla investeringar blir fossilfria. Det är det allra viktigaste, för att minska vår klimatpåverkan .”
Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar AB, f.d. meteorolog.

” Vårt uppdrag är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden Nyckeln till framgången har varit att satsa på den sociala hållbarheten i företaget. ”
Monica Lingegård, vd Samhall.

Hållbara affärer är en lättläst och pedagogisk bok som i en positiv anda visar att hållbara företag skapar konkurrenskraft och lönsamhet. Den perfekta julklappen till kollegor, medarbetare, kunder och vänner.

Adlibris       Bokus          CDON

 

Publicerat i Blogg | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Releaseparty!

I går var det dags för vårt releaseparty för boken ”Hållbara affärer”. Vi hade planerat för ett seriöst party med en panel och en moderator, och många människor. Här skulle det firas.

Det roliga var att så mycket föll på plats då vi höll på och arrangerade. Vasakronan, ett av de medverkande företagen i boken, ställde upp med sitt moderna, inspirerande och aktivitetsbaserade huvudkontor för eventet. Och vi lyckades engagera proffsiga Eva Krutmeijer, EKKO AB, som moderator för paneldiskussionen. Panelen, som förutom oss själva, bestod av Fredrik Wirdenius (vd Vasakronan) Cecilia Daun Wennborg (styrelseledamot ICA), Elin Larsson (hållbarhetschef Filippa K) och Mats Andersson (fd. vd på Fjärde AP-fonden). Vi hade köpt in ekologisk dryck och ekologiskt tilltugg, inspirerade av våra medverkande företag som vinproducenten Carpe Diem och Polarbröd. Anmälningarna hade strömmat in och igår eftermiddag klockan 18.00 var vi redo att ta emot 160 gäster.

_mg_5870

Programmet inleddes med att Eva Krutmeijer intervjuade oss författare. Vi fick berätta om idén till boken och hur våra vägar hade korsats. Därefter gick vi igenom vår modell för hur man ställer om ett företag, från grunden och på riktigt, för att bli långsiktigt hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ambitionen är att få fler företag att ställa om och att modellen ska vara ett konkret stöd i det arbetet.

Därefter var det dags för gästerna i panelen att bli utfrågade. Vasakronan inledde med att berätta om sitt hållbarhetsarbete. I början handlade det mycket om energifrågor, eftersom fastighetssektorn står för cirka 40 procent att den totala energiförbrukningen i världen. ”Idag har vi lyckats halvera vår energiförbrukning”, sa Fredrik Widenius. Vilket han fick applåder för från publiken. Idag har man tagit ett mycket bredare grepp och inkluderar sociala frågor. Och hållbarhetsarbetet genomsyra hela affärsmodellen.

Näst i tur var Mats Andersson som berättade om Fjärde AP-fondens arbete med hållbara investeringar. ”Fossila tillgångar är en reell risk för permanent kapitalförlust, och det är viktigt att ha med i riskbedömningen av sin portfölj”, sa Mats. Fjärde AP-fondens arbete med att styra över från fossila tillgångar till förnybara har gett bra utdelning så här fyra år senare. Högre avkastning och mindre risk.

Cecilia Daun Wennborg berättade om ICA:s styrelsearbete och vilken roll hållbarhetsfrågorna har där. ”Hela vår verksamhet är kundstyrd och kraven på ekologisk mat bara ökar. Så för ICA har det varit nödvändigt att ta in frågorna i styrelsearbetet”, sa Cecilia. Nu är ICA också redo att profilera sig mer med hållbarhetsarbete, efter att de säkerställt att de interna processerna är säkrade.

panel

Till sist berättade Elin Larsson på Filippa K hur de arbetar med sina leverantörer och hur de säkerställer hållbarhetsmålen över hela värdekedjan. Här talar Elin hellre om att arbeta i ett ekosystem, ett nätverk av olika aktörer som var och en är experter på sitt område. ”Vi bjuder in till samarbete genom dialog och samtal, och ser om vi kan hitta gemensamma mål. Mycket handlar om att inspirera, lyfta fram det positiva, vara lösningsorienterad. Och att skapa delaktighet”, sa Elin.

Eva Krutmeijer sammanfattade deltagarnas framföranden och avslutade paneldiskussionen. Intervjun och diskussionen var något som uppskattades stort av publiken, det fick vi mycket feedback på under kvällen, inte minst Evas sätt att lyfta fram intressanta frågeställningar.

Vasakronans lokaler är som gjorda för den här typen av event, trots att det egentligen är en arbetsplats. Vi fick många kommentarer under kvällen som ”här skulle jag vilja arbeta” och ”vilken inspirerande arbetsmiljö”. Det var många människor som alla fick dryck och lite mat i magen. Och inte att förglömma – försäljningen av böcker. Vi hade lite problem med Swish ett tag, men det löste sig och många gick hem med en färsk bok i bagaget. Tack vare alla som ställt upp och hjälpsam personal så blev hela tillställningen ett lyckat arrangemang. Trötta, omtumlade och nöjda med både party och bokförsäljning avslutades kvällen och vi somnade gott så småningom.

Foto: Eva Esbo

Foto: Eva Esbo

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Hållbara företag är framtidens företag

ska%cc%88rmavbild-2016-10-06-kl-08-04-38

Alla pratar hållbarhet. Forskare, politiker, journalister, företagsledare och konsumenter. Alla. Vi talar om hållbara ekosystem, hållbart klimat, hållbar livsstil, hållbart ledarskap och hållbart jordbruk. Listan kan göras lång. Men vad menar vi egentligen? Och varför händer det så lite? Det är helt enkelt för mycket snack och för lite verkstad.

Världen ska ställa om i en hållbar riktning. Det har FN och alla världens länder bestämt under 2015 genom FN:s 17 nya mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. De 17 målen utgör ett globalt strategiskt program för hur världen ska utvecklas socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Syftet är att ge oss själva och framtida generationer möjligheter att leva ett bra liv.

Men utvecklingen går för långsamt. Det är en majoritet av experter och forskare eniga om. Vi utmanar jordens miljöprocesser på ett sätt som kommer att få oåterkalleliga effekter i förlängningen. Som till exempel klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och försvagade ekosystemtjänster. Något som kan leda till förödande konsekvenser för oss människor. Det är hög tid att sluta blunda och att bestämma oss för att börja agera. Annars sågar vi av den gren vi själva sitter på. Och förhoppningsvis är vi människor mer intelligenta och mer långsiktiga än så.

Allt handlar nu om hur vi får fart på omställningen i praktiken. Vi vet vad som behöver göras och lösningar finns. Det är framför allt tre grupper i samhället som har makten att göra skillnad. Det är politiker som måste sätta ramverk och införa incitament som främjar en hållbar utveckling. Företagen är de som står för själva genomförandet och det är konsumenterna som genom sina val av produkter och tjänster påverkar marknadens utbud. Företagen har en central roll och ett särskilt ansvar. Det är när de ställer om som vi kommer att se den stora förändringen. Och när samtliga tre grupper bestämmer sig för att ställa om kommer det att gå snabbt.

Det lyckosamma är att omställningen visar sig vara värdeskapande för företagen. Sanningen är att hållbara företag är mer konkurrenskraftiga, lönsamma och mer attraktiva för sina intressenter. Så det finns inget att förlora – bara att vinna. Tiden är här för hållbara företag.

Läs mer om boken Hållbara affärer här 

ska%cc%88rmavbild-2016-08-17-kl-14-29-53

Om författarna

Gunilla Östberg, konsult i hållbar utveckling, har lång erfarenhet av att från företagsledande roller driva hållbarhetsfrågor ur ett kommersiellt perspektiv och hur man praktiskt ställer om både företag och städer.

Gunilla Forsmark Karlsson är konsult, bloggar och har uppdrag i flera styrelser. Hon verkade i finansbranschen i över 30 år bland annat som vd för Skandiabanken och Länsförsäkringar Fondliv.

Blogginlägg publicerat på Liber ”I karriären” den 5 oktober 2016.

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Snart släpper vi årets viktigaste bok ”Hållbara affärer”

Boken släpps vecka 41, 2016Om mindre än en månad släpps vår bok Hållbara affärer i bokhandeln. Jag och Gunilla Forsmark Karlsson har under drygt ett år jobbat med att skriva boken och nu är vi äntligen klara. Den släpps vecka 41 och du kan läsa mer om den här.

Hållbara affärer är boken som vänder sig till företagens beslutfattare och här vill vi både inspirera och motivera företagen att ställa om, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det lönar sig, både ekonomiskt och imagemässigt. I en modell visar vi steg för steg hur man kan gå tillväga för att skapa ett långsiktigt hållbart företag och vilket värde det skapar för företagen. I boken medverkar företagsledare från 14 företag som generöst delar med sig av sitt hållbarhetsarbete.

Vår förhoppning är att boken ska inspirera fler företag att ställa om. Som det nu är går det för långsamt och samhället skulle ha mycket att vinna på att snabba på processen. Kostnaderna för klimatförändringarnas effekter, och annan miljöförstöring, kostar samhället stora pengar redan idag, och ju längre vi tillåter den negativa utvecklingen att fortgå desto mer kostsamt blir det. Sanningen är att vi faktiskt är på god väg att såga av den gren som vi själva sitter på.

160824-ostberg-066-webb

Med bokens hjälp vill vi bidra till en hållbar utveckling. Det är det tre grupper i samhället som har den verkliga makten att driva på omställningen: politiker, näringslivet och konsumenter. (Se ett tidigare inlägg om vilka som har makten att göra det.) Min blogg För en hållbar värld vänder sig till konsumenter, en roll som vi alla har. Och vi konsumenter kan verkligen påverka, se bara hur de ekologiska bananerna fullständigt tagit över i butikerna. Så låt oss alla välja det vi köper med omsorg. Men det stora ansvaret ligger på våra politiker som sätter ramverk och skapar incitament, och på företagen som står för själva genomförandet. Det handlar om en systemförändring i samhället och ett helt nytt synsätt på hur vi kan exploatera både människor och jordens resurser. Det handlar om en hållbar marknadsekonomi som sker på naturens villkor – svårare än så behöver det inte vara.

Inlägg publicerat den 21 september på bloggen ”För en hållbar värld”.

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Årets viktigaste bok

160824-ostberg-064-webbJag är författare – på riktigt. Om en några veckor lanseras Gunilla Östbergs och min första bok.

Ni som brukar läsa min blogg kommer kanske att bli förvånade. Boken handlar inte om Rivieran, mat, vin eller resor. Däremot passar ämnet in på temat makt och karriär, som jag också skriver om ibland. Boken heter:

Hållbara affärer – så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet

Hållbara företag är framtiden och det är de som påbörjar omställningen nu som kommer att bli de stora vinnarna. Vår bok vänder sig i första hand till personer med inflytande och makt, men också till människor som vi påverka och göra skillnad, på sin arbetsplats och i sin vardag. Du som vill lära dig mer om vad hållbarhet handlar kommer också ha glädje av boken. Vi inspirerar, motiverar och vägleder.

I boken intervjuar vi 14 företag och 4 experter. De delar generöst med sig att sina erfarenheter. Vi har haft nöjet att möta engagerade personer som verkligen vill göra skillnad och som använder sin kapacitet och förmåga till att göra gott för världen. Riktig förändring börjar ofta med en modig eldsjäl.

Bokprojektet började med att min goda vän Gunilla Östberg hörde av sig till mig och frågade om jag var intresserad av ett samarbete. Vi lärde känna varandra när vi båda var mitt uppe i våra respektive karriärer. Hon hade en idé om att skriva en managementbok om hållbarhet för företag. Gunilla har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och har djupa kunskaper i ämnet. Men hon ville ha en kompanjon, någon som hade andra erfarenheter. Hon kände också att det skulle bli roligare och bättre om vi var två. För mig kunde timingen inte ha varit bättre. Jag älskar att skriva men gillar teamwork. Att skapa något tillsammans med andra.

Ämnet hållbarhet är något som engagerar mig även om jag inte har (eller hade) speciellt mycket kunskap i ämnet. Nu känns det bra att ha använt ett drygt år till att göra något som kan bidra till att driva världen i en mer hållbar riktning. Under resans gång har mina erfarenheter från olika roller i näringslivet varit värdefulla. Liksom nyfikenheten, engagemanget och strävan efter att vilja påverka. Som du förstår har det också varit en lärande resa för mig och övertygelsen om att vi måste agera nu har växt sig allt starkare.

Nu är jag stolt över att faktiskt ha skrivit en bok. Inom ett område som är både aktuellt och mycket angeläget. Den går inte att köpa än, men du kan läsa mer på Libers och Bokus hemsida. Den kommer att finnas på fler sajter och jag kommer att hålla dig uppdaterad. Vi har en hemsida som du kommer till om du klickar på boktiteln. Vi har också en Facebooksida. Jag vill också rekommendera Gunilla Östbergs blogg forasustainableworld där hon skriver om hållbarhet för konsumenter.  På den här bloggen kommer jag också att berätta mer om boken. Jag kommer också att reflektera mer kring frågor som har med hållbarhet att göra. Både för företag, men också belysa vardagssituationer där vi som individer kan ha anledning att tänka till – och agera.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hållbara affärer – följ vår blogg

Boken släpps vecka 41, 2016

Boksläpp vecka 41, 2016

Här kommer vi att blogga om boken och relevanta frågeställningar om hållbarhet. Första inlägget kommer i samband med bokens utgivning vecka 41.

Du kan redan nu hitta boken på Libers hemsida. Där kan du också teckna dig för att få information så snart boken kommer ut.

Här kan du provläsa boken.

Välkomna till Hållbara affärers blogg!
Gunilla & Gunilla

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , | Lämna en kommentar