Gunilla Östberg

160824-ostberg-051-webb-ny

Jag är civilingenjör och teknisk licentiat och har gått från forskning och utveckling till en kommersiellt inriktad företagsledare inom den industriella sektorn. Jag har arbetat inom ett flertal branscher så som processindustrin, energi- och transportsektorn, och där mitt fokus legat på att skapa konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet baserat på långsiktig hållbarhet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Kombinationen av min tekniska bakgrund och kommersiella erfarenhet har gett mig en djup insikt i vad hållbar utveckling innebär för företagen. De senaste 20 åren har jag suttit i ledande positioner, som VD, vice VD, affärsområdeschef och försäljningsdirektör samt i styrelser. Jag har alltid parallellt med mitt operativa ansvar drivit övergripande och långsiktiga frågeställningar för företagen. Ofta i nära samarbete med universitet, branschorganisationer och politiker på lokal och regional nivå.

En av mina främsta styrkor ligger i min förmåga att leda under förändring och att skapa team med engagemang och motivation. Jag har drivit omfattande och komplexa förändringsprojekt, som att genomföra en total ”turn around” på ett före detta kommunalt bolag till att bli ett långsiktigt hållbart och affärsdrivande företag. Ett annat exempel var att skapa ett affärskoncept för hur energibolag kan hjälpa städer att ställa om ur klimatsynpunkt, samt att genomföra det i praktiken i fyra europeiska städer. Jag har ofta fungerat som en brygga mellan vetenskap, forskning och det kommersiella affärslivet.

Hållbarhet är för mig en värdegrund som man inte ska göra avkall på. Det handlar om helhetsperspektiv, långsiktighet, resurseffektivt, ansvar, respekt, på naturens och människornas villkor osv. Men också om att positionera företaget på marknaden och att skapa långsiktigt stabila, konkurrenskraftiga och lönsamma bolag. Tävlingsmomentet är en viktig ingrediens för mig i utvecklingsarbetet – att som team bli bäst på marknaden.

De erfarenheter och lärdomar som jag bär med mig från mina drygt 30 år i arbetslivet har skapat många tankar och idéer om hur man kan praktiskt kan gå till väga för att ställa om vårt samhälle. Boken Hållbara affärer är ett led i att bidra till en snabbare omställning och här spelar företagen en nyckelroll. Gunilla Forsmark Karlssons erfarenheter inom bank och försäkring har varit värdefulla pusselbitar i den generiska synen på hållbart företagande.

Sedan 2008 arbetar jag som konsult inom hållbar utveckling med inriktning på att ställa om både företag och städer (som Uppsala, Berlin och Amsterdam) till att bli långsiktigt hållbara. Jag driver också en blogg riktad till konsumenter om hållbar livsstil.

Gunilla Östberg
Konsult i hållbar utveckling, författare, föreläsare och bloggare i hållbar livsstil

Östbergs Consulting AB

Mail: gunilla(at)ostbergs(dot)se
Mobil: 070-5109521
Hemsida: ostbergs.se

LinkedIn: Gunilla Östberg
Blogg för hållbar livsstil: För en hållbar värld
Twitter: @Hallbarvarld
Instagram: forasustainableworld
Facebook: @forasustainableworld