Medverkande

 

ABB Sverige, Johan Söderström, vd, och Lena Westerholm, hållbarhetschef

Hållbart ledarskap präglar ABB och det är ledningens fokus på hållbarhetsfrågorna som gjort ABB så framgångsrika i sitt hållbarhetsarbete. Omställningen i samhället skapar stora affärsmöjligheter för ABB, med ökat behov av infrastruktur för elbilar, ökad digitalisering och övergången till förnybar energi.

 

Vingården Carpe Diem, Marie och Alberic Vilgrain, ägare

De följde sin inre kompass, valde bort internationella karriärer och köpte en vingård i Provence. Här skapar de mening med livet för familjen samtidigt som de driver en lönsam vingård i samklang med naturen. Genom att certifiera gården ekologiskt och ha en tydlig profil når de nya marknader.

 

E.ON Sverige, Jonas Abrahamsson, vd

E.ON rustar inför framtidens hållbara energimarknad. Energibranschen genomgår just nu en revolution, övergången till förnybar energi skapar nya förutsättningar för hela branschen. Här krävs både mod och fantasi för att ställa om företaget så att det möter marknadens nya behov av förnybara energilösningar, krav på försörjningssystem och ursprungsmärkning.

 

Filippa K, Amelie Söderberg, vd och Elin Larsson, hållbarhetschef

Modebranschen står inför många utmanande hållbarhetsfrågor. Filippa K har utvecklat en process för cirkulär design, där de genom tidlöst mode av hög kvalitet, låter de planetära gränserna vägleda dem i deras miljöarbete.  Socialt hållbarhetsarbete, partnerskap och samarbete över gränserna präglar Filippa K:s ledningsfilosofi.

 

Fjärde AP-Fonden, Mats Andersson, fd. vd

För några år sedan började Fjärde AP-Fonden välja bort fossila investeringar. Det har redan börjat ge resultat och de är nu den AP-Fond som förvaltar mest kapital och ger den högsta avkastningen. På sikt betyder det mer pension. Mats Andersson har stort personligt engagemang och har i samarbete med FN startat en koalition för att minska de koldioxidtunga placeringarna i världen.

 

Handelshögskolan i Stockholm, Lin Lerpold, tillförordnad professor och chef för MISUM

Det finansiella systemet måste ändras i grunden och bli mer hållbart, anser Lin Lerpold. Hållbarhet är en samhällsfråga och företagen måste få stabila och långsiktiga spelregler för att våga investera för framtiden. Morgondagens ledare som nu utbildar sig efterfrågar tydligare verktyg som har en bredare syn på vad som är viktigt. Inte bara att tjäna pengar.

 

Handelshögskolan vid Umeå universitet, Johan Jansson, docent

Johan Jansson menar att etikens betydelse i företagen har vuxit de senaste åren. Vad som anses rätt och fel styr företagens värdegrund. Det är viktigt att hållbarhetsarbetet är äkta och genuint för trovärdigheten på marknaden och att det inte enbart är påklistrat. Johan tar också upp frågan om etiska dilemman.

 

ICA, Kerstin Lindvall, hållbarhetschef, och Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot

ICA befinner sig i en brytpunkt. Tidigare var det viktigaste med hållbarhetsarbetet att skydda varumärket och att kunderna skulle känna sig trygga med att allt gick rätt till. Idag tar marknadsledaren ett kliv framåt och vågar visa vad de gör. Styrelsen har en viktig roll i det arbetet som Cecilia vittnar om. Och hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen.

 

IKEA, Steve Howard, Chief sustainable officer

IKEA vill förändra världen. Dels vill de hjälpa sina kunder att leva mer hållbart genom sitt hållbara produktutbud, dels vill de ha en positiv inverkan på arbetsrätten i de länder där de verkar.  För Steve handlar det om att sätta fokus på vad som är viktigt och fundera på vilken värld vi vill bygga.

 

Karolinska Institutet, Christer Sandahl, Centrum för social hållbarhet

I en stenhård internationell konkurrens kan människors välmående och interagerande spela en avgörande roll för företagens värdeskapande. Kunskapen om vad som får människor att må bra ökar hela tiden. För företag som aktivt arbetar med social hållbarhet speglas resultatet direkt i balans- och resultaträkningen.  

 

Länsförsäkringar, Ann Sommer, vice vd, och Pär Holmgren, naturskadespecialist

Försäkringsbolag är viktiga för hållbarhetsutvecklingen och Länsförsäkringar har länge tagit ett samhällsansvar. Genom att vara kundägda och lokalt förankrade drivs de av långsiktighet och inte av kortsiktiga vinstintressen. Ann och Pär förklarar här varför det skadeförebyggande arbetet är viktigt ur hållbarhetsperspektiv och vad man kan göra för att minska risken för skador.

 

Näringsdepartementet, Stina Billinger, planeringschef

Rebellen som förändrade synen på hållbarhetsfrågorna inom finanssektorn. Hon talar hellre om affärsmöjligheter än om risk och hon tycker det är bättre att samverka än att konfrontera. Hon har bytt näringslivet mot politiken och vill påverka med en bredare ansats.

 

Polarbröd, Anna Borgeryd, ordförande, och Karin Bodin, vd

Som för så många andra, gick Al Gores film ”An inconvinient truth” 2006 rakt in i hjärtat på Anna och Karin. Sedan dess arbetar de målmedvetet med att driva hållbarhetsfrågorna i hela värdekedjan och att sprida det hållbara budskapet i omvärlden för att inspirera andra att göra likadant. Målet är att nå full hållbarhet 2022.

 

Samhall, Monica Lingegård, vd

Samhall är en av Sveriges största arbetsgivare och Monica leder företaget som nu är ett affärsdrivande företag i världsklass. Det var länge sedan det var en skyddad verkstad och det sociala hållbarhetsarbetet har varit nyckeln till framgång. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av verksamheten och ett verktyg för att nå de högt uppsatta målen. De har vunnit priset European Business Awards som Europas mest hållbara företag.

 

Scandic Hotels, Frank Fiskers, vd

Scandic har tagit ett helhetsgrepp på hållbarhetsarbetet, både miljömässigt och socialt. Det handlar om allt från ”att hänga upp handuken” på hotellrummen till att bli helt koldioxidneutrala. Nyckeln till framgång har varit att få medarbetarna att bidra till den hållbara utvecklingen. Med sitt nya tillgänglighetskoncept för alla blev Scandic vinnare av priset bästa hotellkedja 2015. 

 

Södra Cell, Gunilla Saltin, vd

För Södra Cell har miljöarbetet  pågått så länge att det blivit en hygienfaktor och cirkulära processer har blivit ett signum för skogsindustrin. De var först i världen med att ta bort klorblekning, vilket redan då visade sig vara ett lönsamt beslut. Idag fokuserar de mycket av sitt arbete på att få människor att trivas och vilja jobba kvar. Största utmaningen ligger i att få med alla leverantörsleden.

 

Tesla, Peter Bardenfleth-Hansen, Nordenchef

Teslas enda mål är att driva världen mot hållbara transporter. En utmanare som verkligen rört om i grytan. Genom den accelerationssnabba elbilen attraherar de bilintresserade personer med makt och pengar. Nästa steg är att nå en bredare kundgrupp. I Norge har Tesla nått stora framgångar och Peter lyfter fram den tydliga satsningen på elbilar som den politiska makten gör i landet. 

 

Vasakronan, Fredrik Wirdenius, vd och Anna Denell, hållbarhetschef

Vasakronan tar sitt ansvar som marknadsledare och visar vägen för hållbarhet i branschen. Att ständigt hänga med och utvecklas är nyckeln till framgång. Efter att ha kommit långt med att uppnå de miljömässiga målen, tog de sociala hållbarhetsfrågorna vid med kontorslokalernas utformning och hela stadsdelars hållbarhet i centrum.